You are not logged in.

Nikt

Unregistered

1

Wednesday, March 18th 2009, 4:56pm

Zasady korzystania z shoutbox w grze

SB udostępnione jest dla wszystkich graczy. Przestrzegania zasad SB i porządku pilnują moderatorzy, których polecenia należy wykonywać. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podjętą przez moderatora, możesz odwołać się od niej, przesyłając screen z rozmową na adres support.PL@holy-war.net.

Poza oczywistymi zasadami wzajemnego poszanowania i dobrej kultury, przestrzegać należy następujących reguł:

- Werbowanie do zakonów i drużyn oraz informacje o najemnikach zamieszczać można co 15 minut
- Werbować mogą tylko władze zakonu/drużyny – nikt inny
- W SB ogólnym używać należy języka gry
- Rozmowy łamiące regulamin bądź do tego prowadzące są zabronione. Należą do tego m.in.:
- oferty sprzedaży kont
- opisy błędów w grze lub możliwości oszukiwania
- podawanie nazw farm lub informacje o tzw. prezentach pożegnalnych
- podawanie danych dotyczących konta (raporty, atrybuty, prawdziwe imię itp.)
- Komercyjna reklama jest zabroniona (dotyczy to m.in. rozmów o linkach do gier lub usług, które nie są oferowane przez GameArt Studio)

Wykroczenia w SB skutkują ostrzeżeniem od moderatora, w drastycznych przypadkach mod ma prawo nałożyć od razu bana. Otrzymana blokada (ban) dotyczy wszystkich języków gry. Powtarzające się przewinienia skutkują coraz dłuższymi karami, z możliwością blokady konta włącznie.

Łamanie powyższych reguł może oznaczać czasowe lub trwałe zablokowanie SB dla danego użytkownika lub na podstawie §7 - §11 reguł gry prowadzić do usunięcia konta bez jakiegokolwiek ostrzeżenia.
GameArt zastrzega sobie prawo do usuwania kont bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, jeśli użytkownik nie przestrzega wyżej wymienionych reguł lub nie dotrzymuje warunków umowy.
GameArt zastrzega sobie także prawo do usuwania kont bez jakiegokolwiek ostrzeżenia i według własnego uznania dla ochrony przed niewłaściwymi treściami.

2

Wednesday, June 27th 2012, 3:50pm

Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich aspektów gry i form komunikacji. Ich celem jest prewencja zachowań niezgodnych z naszymi celami.

Oszustwa

Nie akceptujemy wszelkich oszustw w grze. Mamy prawo ukarać każdego gracza oraz odebrać zdobyte w wyniku oszustwa korzyści.

Kary

Wprowadziliśmy jasny i logiczny system kar. Za niektóre przewinienia mamy prawo ukarać całe grupy kont graczy. Oto lista niektórych przewinień oraz kar za nie.


Obrażanie

Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich aspektów gry i form komunikacji. Należą do nich:

- Shoutbox, czyli czat gry
- opis gracza, drużyny i zakonu
- prywatne wiadomości
- nazwy graczy, drużyn i zakonów
- nazwy koni i wszelkie obrazy w grze (avatary)
- forum

Wszystkie te aspekty gry znajdują się pod kontrolą członków team'u GameArt Studio.Nasi administratorzy oraz moderatorzy mają prawo w każdej chwili reagować na wykroczenia graczy. Naturalnie należy wykonywać polecenia członków team'u GameArt Studio.

Stworzyliśmy listę niepożądanych zachowań. Naturalnie nie zawiera ona wszystkich możliwych wykroczeń, gdyż jak sami wiecie wyobraźnia ludzka nie zna granic. Staraliśmy się jednak stworzyć nadrzędne kategorie, dzięki temu każde wykroczenie może zostać zakwalifikowane. Członkowie team'u GameArt Studio mają prawo podejmować decyzje w tej kwestii bez konsultacji z administracją gry.

Mobbing/Wulgaryzmy/Seksizm

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania,
- które mają na celu molestowanie innych, prowokują poprzez seksualnie nasączone porównania oraz wypełnione są nienawiścią,
- które w obraźliwy bądź wulgarny sposób odnoszą się do części ciała ludzkiego lub jego funkcji.

Rasizm/Ekstremizm

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania,
- mające rasistowski lub dyskryminujący charakter,
- obrażające ze względu na narodowość lub odwołujące się do symboliki ekstremistycznej.

Religia

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania,
- obrażające uczucia religijne innych graczy.

Nielegalne substancje i czyny

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania,obrazy
- namawiające lub przestawiające nielegalne lub zabronione czynności,
- namawiające lub przestawiające substancje których posiadanie lub konsumpcja są prawnie zabronione.

Oszustwo

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania,obrazy
- mające na celu rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji, w celu uzyskania korzyści w stosunku do innych graczy

Nadużycie Systemu Wsparcia

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania, obrazy
- mające na celu podanie się za członka team'u bądź pracownika GameArt Studio GmbH,
- świadome nie podawanie prawdziwych informacji członkom team'u lub pracownikom GameArt Studio GmbH
- mające na celu molestowanie, obrażanie członków team'u lub pracowników GameArt Studio GmbH


Spam/Reklama

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania
- mające na celu reklamowanie produktów i usług,
- używające niezrozumiałych zwrotów bądź języków obcych
- mające na celu linkowanie
- mające na celu "zaspamowanie" komunikatorów gry.

Obraza/Prowokacje

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrażenia, skróty myślowe i porównania
- obrażają lub prowokują innych graczy,
- świadome podawanie prawdziwych danych osobistych o innych graczach
- są obierane jako prowokacje, wyśmiewają wygląd innych.


Nadużycie mechaniki gry

Pod tym pojęciem rozumiemy takie korzystanie z gry, które ma wpływ na jej mechanikę i pozwala na uzyskanie przewagi nad innymi graczami:

Accountsharing

Account-Sharing, to znaczy użytkowanie konta przez więcej niż jedną osobę jak i przekazywanie hasła innym jest zabronione. Używanie więcej niż jednego konta prowadzi do ich zablokowania lub skasowania konta oraz zablokowania użytkownika.

Obchodzenie mechaniki gry

Wszelkie obchodzenie mechaniki gry lub wykorzystanie jej nieprawidłowego funkcjonowania jest zabronione.
Przekazywanie złota innym graczom jest niemożliwe a obchodzenie tego poprzez umyślne porażki w napadach jest zabronione.
Przekazywanie unikatowych broni innym graczom jest niemożliwe a obchodzenie tego poprzez umyślne porażki w napadach jest zabronione.


Wykorzystanie błędów

Bugi oraz błędy gry muszą zostać niezwłocznie zameldowane moderatorom lub gamemasterom. Wykorzystywanie ich do uzyskania przewagi w grze jest zabronione.

Multikonta

Każdy gracz może mieć w jednym świecie tylko i wyłącznie jedno konto. Posiadanie większej ilości kont jest zabronione. KOnta grane z jednego IP nie mogą wchodzić w interakcję między sobą.


System kar

Stosujemy piramidalny system kar dlatego mogą one się sumować. Za niektóre przewinienia można od razu otrzymać surowe kary.

Kary mogą zostać nałożone na następujące funkcje gry:

Kary na konto: Oznaczają czasową lub trwałą blokadę konta w grze.

Kary w Shoutbox: Oznaczają czasową lub trwałą blokadę korzystania z tej funkcji gry. Nadal istnieje możliwość grania.

Kary na opis: Oznaczają czasową lub trwałą blokadę opisu i możliwości jego edytowania. Nadal istnieje możliwość grania.

Wiadomości: Oznaczają czasową lub trwałą blokadę możliwości pisania i wysyłania PW. Nadal można kontaktować się ze wsparciem.

Reguła jest, że kary dotyczą danych funkcji gry. Jednakże w ekstremalnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo zablokowania innych funkcji jak i konta.

Gracze karani są w zależności o stopnia złamania regulaminu gry.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie nie jest karą i nie ma wpływu na funkcje gry.
Ma ono na celu zwrócenie uwagi na niezgodne z zasadami zachowanie oraz pozwala moderatorom sprawdzić zachowanie graczy. Dlatego radzimy stosować się do informacji zawartych w ostrzeżeniach i po otrzymaniu takowego przestrzegania regulaminu.

Kara czasowa

W zależności od wykroczenia może ona wynosić ona od 12 godzin do 30 dni. W tym czasie niedostępna jest zablokowana funkcja.

Kara permanentna

Kara ta prowadzi do stałego zablokowania danej funkcji lub konta w grze. Można ją otrzymać za wielokrotne łamanie regulaminu gry i nie stosowanie się poleceń członków teamu GameArt Studio.

Rate this thread