You are not logged in.

  • "Attila de hun" started this thread

Posts: 5

Location: Felsötelekes, Hongarije

Occupation: VUT

  • Send private message

1

Wednesday, April 26th 2017, 7:53pm

Holy War 3.0. Dutch

Geen idee wat GAS van plan is, maar ik stel voor om het eerder door COokie voorgestelde idee om de plunder en beschermtijd terug te brengen naar 5 minuten te honoreren, waardoor er meerdere spelers zullen blijven en minder zullen vertrekken. Tevens wil ik voorstellen om tijdens de ticketakties ook de extra plundertijd te verdubbelen, waardoor de keus groter word en het belang van tickets groter.

Attila
I will never be someone you want me to be.
I am who I am
and just stay myself

  • "Attila de hun" started this thread

Posts: 5

Location: Felsötelekes, Hongarije

Occupation: VUT

  • Send private message

2

Wednesday, April 26th 2017, 8:09pm

I have no idea what GAS is planning, but I suggest to bring back the idea to reduce the robbery and protection time previously suggested by COokie to 5 minutes, leaving more players and less to leave. In addition, I would like to double the extra plundering time during the ticket operations, increasing the choice and increasing the importance of tickets.
I will never be someone you want me to be.
I am who I am
and just stay myself

Rate this thread